Glavni namen in cilji projekta

S projektom želimo spodbuditi razvoj optimalnih proizvodnih verig v gozdno lesnem sektorju s predpostavko trajnostne rabe gozdnih resursov, ki zagotavlja varno dobavo želenih gozdno lesnih sortimentov in se zaključuje v sodobnih in učinkovitih obratih. V tak razvoj perspektivnih gozdno¬ lesnih verig želimo aktivno vključiti lastnike gozdov ter gospodarske družbe.

Rezultati projekta predstavljajo širok spekter uporabnih podatkov in metod od pregleda nad rabami in tokovi lesa, analiz gozdarskih tehnologij in inovativnih pristopov dobave in trženja okroglega lesa do pregleda ter razvoja sodobnih tehnologij primarne predelave listavcev (s poudarkom na bukovini)  in izbora perspektivnih gozdnih¬ lesnih verig.

 

Comments are closed.