Dogodki

Gozdarski inštitut Slovenije, Oddelek za Gozdno tehniko in ekonomiko, je skupaj s partnerji organiziral strokovni posvet, ki je potekal v dvorani Gozdarskega inštituta Slovenije na Večni poti 2 v Ljubljani.
Glavni namen posveta je bil predstaviti zadnje podatke o stanju gozdno lesnega sektorja v Sloveniji skozi oči tako raziskovalcev kot tudi podjetij, ki že leta delujejo na tem področju. Predstaviljeno je bilo nekaj novosti (orodij in izdelkov), ki lahko prispevajo k hitrejšemu razvoju v prihodnosti. Več pozornosti je bilo namenjene novi metodologiji umeščanja proizvodnih obratov v prostor, ki predstavlja pripomoček investitorjem.

 

Predstavitve s posveta (kjer je avtorjev več, je na prvem mestu naveden predavatelj)

1. Stanje in trendi v gozdno-lesni verigi; Piškur Mitja (pdf., 2.2 MB)

2. Od gozda do hiše – GG Slovenj Gradec; Pritržnik Silvo (pdf., 4.7 MB)

3. Wood processing industry in Croatia; Kavran Marjan. (pdf., 1.1 MB)

4. The situation of forest industries in Styria and Austria; Oberwimmer Roland, Handlos Maximilian (pdf., 2.0 MB)

5. Optimizacija traktorskega spravila lesa; Kobal Milan (pdf., 3.0 MB)

6. Vplivni dejavniki na realizacijo možnega poseka v zasebnih gozdovih; Krč Janez, Pezdevšek Malovrh Špela, Marenče Jurij (pdf., 2.0 MB)

7. WoodChainManager; Triplat Matevž, Dolenšek Marjan, Krajnc Nike (pdf., 1.9 MB)

8. Tajfun, iz gozda do žage; Špan Iztok (pdf., 6.1 MB)

9. Fleksibilna avtomatizacija v lesni proizvodnji; Gospodarič Bojan, Gornik Bučar Dominika, Merhar Miran (pdf., 1.8 MB)

10. Model za umeščanje obratov za predelavo lesa v prostor; Kobal Milan. (pdf., 0.9 MB)

11. Brez razvoja primarne predelave bo ogroženo gozdarstvo in lesarstvo; Knap Danilo (pdf., 1.5 MB)

12. Umeščanje perspektivnih proizvodnih verig v prostor – SPTE; Triplat Matevž, Piškur Mitja, Krajnc Nike, Ščap Špela (pdf., 5.5 MB)

13. Količevo Karton; Markovič Marjan (pdf., 4 MB)

14. Lesni sekanci v Energetiki; Lipec Janez (pdf., 2.7 MB)

 

 

 

 

Comments are closed.